การอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง (วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง)

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง (วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง) ตามโครงการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน, นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
การอบรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี และฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่กลุ่มวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะปฏิเสธและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งผลให้ชุมชนมีความเข็มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน