กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ประธานคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมพิธี ณ ปะรำพิธีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัมนธรรม ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีให้แพร่หลายมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และความร่วมมือจากองค์กร ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน วัด และชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม แชะ แอนด์ แชร์ โดยผู้ร่วมกิจกรรมใส่ชุดผ้าไทยถ่ายรูปคู่สถานที่ท่องเที่ยวในโครงการ เพื่อลุ้นรับของรางวัลแต่ละสัปดาห์อีกด้วย