กิจกรรม “Big Cleaning Day”

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี นายสมพงษ์ เทียนเงิน นายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางจุรี บุญมั่น นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชและมูลฝอยในคลองบางกระสอระยะทาง 300 เมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โดยนายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด โดยมิสเตอร์ยูกิฮิโกะ เดกูชิ ประธานบริษัทฯ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ โดยนายสมศักดิ์ ภูจอมจิตร ผู้จัดการแผนกอาคาร และชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว