กิจกรรม “Big Cleaning Day”

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“Big Cleaning  Day” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานจอดรถชุมชนสุเหร่าหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีนางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาล นายวรวุฒิ ศรีนนท์ นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี นายมนัส ทรัพย์วิเชียร นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พี่น้องประชาชนในบริเวณสุเหร่า และใกล้เคียงร่วมกิจกรรม โดยชุมนชนได้ร่วมเก็บขยะบริเวณใต้ถุนบ้าน ทางเดินเท้าและทำความสะอาดภายในชุมชนให้เรียบร้อยน่าอยู่