งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 7.00 น. เทศบาลนครนนทบุรีจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย พร้อมด้วย นางสาวศรันยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี  โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิธ และพระพุทธรูป 9 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงค์ พระไพรีพินาศ พระนอนจักรสีห์ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต และพระนิรันตราย เพื่อความเป็นสิริมงคล                                                                                                            นอกจากนี้ เทศบาลนครนนทบุรียังจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตเทศบาล และจัดขบวนแห่รถนางสงกรานต์ รถอัญเชิญพระพุทธรูป รถเฟี๊ยตบุปผชาติ เคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของความเป็นไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ความรัก ความผูกพันที่มีต่อกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม                                                                                                                                 โดยไฮไลท์ในช่วงเช้าได้จัดให้มีการแข่งขันสามล้อความเร็ว และซาเล้งยกล้อ ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ การแข่งขันสามล้อความเร็ว ชนะเลิศ ได้แก่ นายวิสันต์ ธรรมศิริ   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบุญชิด ร่วมรัมย์  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวิชัย ร่วมรัมย์  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายเพียงศักดิ์ บุญจริง  การแข่งขันซาเล้งยกล้อชนะเลิศ ได้แก่ นายตะวัน คำยารองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมนตรี ศรีทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายโชคทวี ภามี                                                                                                 และในเวลา 11.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบโล่ขอบคุณ ให้แก่ นางสมคิด แสงไทยทวีพร ผู้จัดการทั่วไปห้างเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ พร้อมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน