งานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปี 2561 โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนางสาวศศิธร บุญหนุน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ร่วมในพิธีหน้าห้องทิพวรรณบอลลูน โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์
เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร (ททท.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย ใกล้กรุง” นายสมนึก ธนเดชากุล กล่าวว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2092 มีแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่งดงามเป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยว จึงควรที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและบูรณาการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อบต.เกาะเกร็ด และ อบต.บางกร่าง รวมทั้งภาคเอกชน และวัดต่างๆ ซึ่งได้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสินค้าของดีท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ และอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตที่มีความใกล้ชิดธรรมชาติเรียบง่าย แต่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อันจะส่งผลต่อการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ของท้องถิ่น ด้วยการเป็นมัคคุเทศก์น้อย ที่จะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง ซึ่งจะทำให้เด็กเด็กเหล่านี้เกิดการรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง                          นายสมนึก ธนเดชากุล กล่าวเสริมว่าในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 18 25 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม รวม 4 อาทิตย์ และได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทางโดยเรือ และทางรถยนต์ไปตามเส้นทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมเพราะสามารถมาได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งบุคคล เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ โดยสามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 06.30 – 09.00 น. ณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี พร้อมจ่ายค่าเดินทางเพียง 20 บาท และพิเศษเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย มาร่วมกิจกรรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลด้วยการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด โดยมีกติกาคือถ่ายภาพที่สวมใส่ชุดผ้าไทยคู่กับจุดเช็กอินของสถานที่ต่างๆ แล้วโพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัว พร้อมโพสต์ข้อความ เหตุผลที่โดนใจที่สื่อถึงวัฒนธรรม และติดแฮกแท็ก #ท่องเที่ยววิถีนนท์ที่คนยังไม่รู้ ตั้งค่าเป็น สาธารณะ (public) 1 ท่านต่อ 1 ภาพ โพสต์ภาพในวันที่ท่านเดินทางระหว่างเวลา 06:00 น. – 23:00 น. (เกินกว่าเวลากำหนดถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครนนทบุรี www.nakornnont.go.th/ และ Facebook http://www.facebook.com/nakornnont/ทุกวันพุธ เวลา 17:00 น. จำนวน 20 รางวัล ต่อสัปดาห์
และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 กับหน่วยงานทั้งหมด ซึ่งเชื่อว่าทำให้เยาวชน และคนในท้องถิ่นได้ตระหนักในความสำคัญ เกิดสำนึกรักในท้องถิ่น และภูมิใจในความเป็นชาติ