จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด โดยดำเนินการทำความสะอาดบริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ทั้งจัดทำความสะอาดล้างถนน จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกร้าง เก็บป้ายโฆษณา ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมถึงพัฒนาความสะอาดพื้นที่รกร้างและประชาสัมพันธ์การรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจิตอาสา “ โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก