นครนนท์ ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนา สู่เมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในโครงการพัฒนาและร่วมทดสอบระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตรจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง ร่วมลงนาม ณ ห้อง Metting Room 6 พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี