พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรีได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมพลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพทางการกีฬา สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ในอนาคต โดยนักเรียนกีฬาจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 สามารถคว้าแชมป์ในรายการไปได้สำเร็จด้วยสกอร์ 3-0 เซ็ต