พิธีวางพวงมาลาวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา จำนวน 10 คน เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2