พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ และการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพ

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ และการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 17 ทีม