พิธีเปิดโครงการ​ “คนนนท์​ รักษ์ไต”​

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คนนนท์ รักษ์ไต” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนามบินน้ำ
เทศบาลนครนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคไตเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้รับการคัดกรองภาวะไตเสื่อม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม
ในการนี้ มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร อายุรแพทย์โรคไตและนักโภชนาการ จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อีกทั้งนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 อีกด้วย