วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” และถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2