วันปิยมหาราช

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการและแผนงาน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี