“วันรพี” ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการ 10 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ซึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีได้จัดขึ้น เนื่องในกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี 2561 อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติและเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี