วันเทศบาล 24 เมษายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 24 เมษายน เวลา 08.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดงาน “วันเทศบาล” ประจำปี 2561 โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ และกิจกรรมการบริการประชาชนมากมาย อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” จำนวน 137 ราย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี กิจกรรมตามโครงการนครนนท์ ชุมชนสุขภาพดี ประจำปี 2561 ได้แก่ การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง การตรวจมวลกระดูก การตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติ และแจกแว่นสายตา จำนวน 200 ราย การบริการตรวจสุขภาพฟัน บริการตัดผม และนวดแผนไทย การจำหน่ายสินค้าราคาถูก กิจกรรมแลกขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริการตรวจดวงชะตา ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นการให้บริการฟรี นอกจากนี้ยังให้บริการแต่งชุดไทยถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน การจำหน่ายสินค้ามือสองจากกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล และกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล เป็นต้น  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะ ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความเจริญในทุกด้าน ให้แก่ท้องถิ่น และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตย