เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงม่สู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงม่สู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอล จากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ได้รับพิจารณาคัดเลือก ในด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภททีม ได้แก่                    1. นางสาวจิดาภา นาหัวหนอง
2. นางสาววรรณวิศา กุลธิ
3. นางสาวรุจิราภรณ์ ภวันนา
4. นางสาวศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
5. นางสาวกัญธิมา เอกปัชชา                                                                                                                                                      โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมคาราวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาท จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ  จำนวน 775 คน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล