โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามผลการตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในการมองเห็นพร้อมมอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในโครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจกให้แก่ประชาชน จากการตรวจคัดกรองสายตาโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร และช่างเทคนิคประกอบแว่นสายตา พบว่ามีผู้มีความผิดปกติของสายตาต้อกระจก จำนวน 53 ราย ผู้มีความจำเป็นต้องส่งต่อเพื่อรับการตรวจรักษาต่อเนื่อง จำนวน 33 ราย และผู้มีความผิดปกติของสายตาที่จำเป็นต้องใช้แว่นตา จำนวนทั้งสิ้น 400 ราย ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี