โครงการจังหวัดสะอาด @ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และถนนนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 07.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี นำโดยนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดสะอาด โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการจังหวัดสะอาด ถนนสายหลักสะอาด @ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และถนนนนทบุรี โดยให้ทุกภาคส่วนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 โดยได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันทำความสะอาดในเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี เริ่มตั้งแต่แนวถนนที่ติดกับร้านอาหาร ป.รัตนาธิเบศร์ ถึงถนนนนทบุรี 1 บริเวณแยกพระนั่งเกล้า ทั้งฝั่งขาออกและขาเข้า อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี มีระยะทาง 6 กิโลเมตร