ขอความร่วมมืองดให้อาหารนกพิราบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และอาจมีความผิดตามกฎหมาย

เทศบาลนครนนทบุรี ขอความร่วมมืองดให้อาหารนกพิราบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และอาจมีความผิดตามกฎหมาย

*โรคที่เกิดจากนกพิราบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะอุจจาระของนกที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบและระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

**การให้อาหารนกอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 32 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 54 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ตามาตรา 27 และมาตรา 28 ประกอบมาตรา 75 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Do not feed birds

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *