ขอความอนุเคราะห์ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ในโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

LOGONON

           กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ในเขตพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2561 เพื่อให้การสำรวจภาคสนามได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ได้วัดขนาดพื้นที่โรงเรือนและขนาดป้ายถ่ายภาพโรงเรือนและป้าย สอบถามข้อมูล และให้ข้อมูลตามความเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจ โดยจะออกสำรวจภาคสนามทุกวันเสาร์เวลา 08.30 – 16.30 น. 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *