ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมรับบริการฯ ตามหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

LOGONON

เทศบาลนครนนทบุรีออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมรับบริการฯ ตามหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดดังนี้

แผนการดำเนินงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ออกหน่วยตามชุมชน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม  –  เดือนพฤษภาคม 2561
วันที่ เวลา สถานที่ ตำบล
1 วันพฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 15.00 – 20.30 น. ใต้สะพานพระราม 5 สวนใหญ่
2 วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 15.00 – 20.30 น. วัดกำแพง บางเขน
3 วันพฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 15.00 – 20.30 น. วัดลานนาบุญ ตลาดขวัญ
4 วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 15.00 – 20.30 น. วัดบัวขวัญ บางกระสอ
5 วันพฤหัสบดี 19 เมษายน 2561 15.00 – 20.30 น. กลางซอยเปรมฤทัย ท่าทราย
6 วันพฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561 15.00 – 20.30 น. ลานอเนกประสงค์หมู่บ้าน ท่าทราย
เอื้ออาทรประชานิเวศน์
หมายเหตุ…
1. ตำบลสวนใหญ่  : ชุมชนวัดนครอินทร์, ชุมชนบ่อนไก่-สามหลวง, ชุมชนซอยคล้อยอุทิศ, ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ, ชุมชนซอยแสงเทียน
2. ตำบลบางเขน : ชุมชนวัดกำแพง, ชุมชนหมู่บ้านริมสวน, ชุมชนซอยพรหมนิมิตร, ชุมชนภู่โสภา-เถลิงขวัญ
3. ตำบลตลาดขวัญ : ชุมชนวัดลานนาบุญ, ชุมชนขุนเลิศดำริห์การ, ชุมชน ช.รุ่งเรือง 4
4. ตำบลบางกระสอ : ชุมชนหลังองค์การโทรศัพท์, ชุมชนวัดบัวขวัญ, ชุมชนชัยวิวัฒน์ 3, ชุมชนวารุณประภา, ชุมชน รพ.โรคทรวงอก-สี่ไชยทอง
5. ตำบลท่าทราย : ชุมชนซอยเปรมฤทัย, ชุมชนซอยทรายทอง
6. ตำบลท่าทราย : ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 1 และ โซน 2

 

มีบริการ ดังนี้

 1. ให้คำปรึกษาการป้องกันอัคคีภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
 2. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาการดูและช่องปาก จากสำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 3. รับชำระภาษีที่ดิน โรงเรือน ขยะ จากสำนักการคลัง
 4. ห้องสมุดเคลื่อนที่ จากสำนักการศึกษา
 5. ให้คำปรึกษาการทำบัตรประชาชนและการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน จากกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านกีฬา จากกองส่งเสริมวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬา
 7. ให้บริการรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยกองสวัสดิการสังคม
 8. ให้บริการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) โดยกองสวัสดิการสังคม
 9. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จากกองวิชาการและแผนงาน
 10. บริการตัดผมและเสริมความสวย ความหล่อ ฟรี! จากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
 11. ให้คำแนะนำการใช้น้ำประปา จากการประปานครหลวง สาขานนทบุรี
 12. ให้คำแนะนำการใช้ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
 13. จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จากการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี สังกัดกระทรวงพาณิชย์

Mobile Unit Release Service 2561 2

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *