ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น ๔ สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *