ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล และสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *