ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

LOGONON

               ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

1.1 ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  จำนวน 1 อัตรา

1.2 บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/ พัสดุ) จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

2.1 ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

              ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม  2561 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

               เทศบาลนครนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และ  nakornnont.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 2218

>>>> เอกสารการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และเอกสารแนบท้าย

>>>> ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *