รายชื่อผู้สูงอายุบริจาคเงินเข้าบัญชีกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2562

LOGONON

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินเบี้ยยังชีพสมทบเข้ากองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และขอขอบคุณผู้สูงอายุที่ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้สูงอายุที่ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2562

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *