แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

LOGONON

 

               ด้วยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 19,800,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3)

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *