การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำ โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน ณ สวนน้ำลอยฟ้า ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำ โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา

ณ สวนน้ำลอยฟ้า ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน