กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ