กิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี

20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา กิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี