งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง

วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2561

เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา

ณ จังหวัดกาญจนบุรี