งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 16.30 นาฬิกา

ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี