พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์”

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์”

วันที่ 11 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช