พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์” ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์”

วันที่ 2 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช