พิธีเปิดกิจกรรม ” Big Cleaning Day” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สวนพระชนมพรรษา 80 พรรษา)

พิธีเปิดกิจกรรม ” Big Cleaning Day”

7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สวนพระชนมพรรษา 80 พรรษา)