พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)

พิธีโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 นาฬิกา

ณ ค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์