พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย ณ เทศบาลนครภูเก็ต

1 – 10 ธันวาคม 2560 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย (พิธีเปิดวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ) ณ เทศบาลนครภูเก็ต