โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 เวลา 23.30 นาฬิกา โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี