โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2561 (พิธีเปิด 25 มิถุนายน 2561)

โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2561

25 – 29 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ (พิธีเปิด 25 มิถุนายน 2561)