โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ วัดบัวขวัญ

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 – 20.00 นาฬิกา

ณ วัดบัวขวัญ