สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล (MF1) หมายเลขครุภัณฑ์ 112-44-0063 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานช่างศิลป์ ฝ่ายสถานที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0427) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-57-0182) และแฟล็ปวาล์ว (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0180,111-57-0181) สถานีสูบน้ำคลองวัดบัวขวัญ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางบุนนาค (หมายเลขครุภัณฑ์ 111-54-0154) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 45/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมือง (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 44/2561ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดวงมณี (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 43/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 43/2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ) จำนวน 14 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทม่านม้วนพร้อมติดตั้ง บริเวณโรงอาหารด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จำนวน 11 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (แบบเดินท่อ) ประเภทเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารซ่อมบำรุง รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนนทบุรี 27 สายเมนถึงซอยนนทบุรี 33 (ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมพูเวก) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 41/2561 ประกวดราคาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 15 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 40/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 18 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 42/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 39/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 38/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน) จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 37/2561 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน) จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue