ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

/หน่วยงานสำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  119,257.98 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180.84 Kb