ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ 380.72 Kb