ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้า – ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1395 (018-58-0013)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้า – ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1395 (018-58-0013)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 161,787.21 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1395 (018-58-0013) 1.41 Mb