ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 234,047.52 บาท

**ผุ้เสนอราคาที่ได้คือ บริษัท สรรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงินที่จะจ้าง 234,047.52 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 1.94 Mb