ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา หมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-48-0306

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา หมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-48-0306

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 279,591 บาท

 

**ผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือก คือ บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เวสท์วอเตอร์ จำกัด วงเงินที่จะจ้าง 279,591 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา หมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-48-0306 475.53 Kb