ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานช่างศิลป์ ฝ่ายสถานที่

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานช่างศิลป์ ฝ่ายสถานที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 426,000 บาท

** ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท ร้านเหรียญชัย วงเงิน 426,000  บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานช่างศิลป์ ฝ่ายสถานที่ 306.47 Kb