ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดฝาบ่อพักเหล็กน้ำเสียบริเวณถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น – แยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์และถนนวัดบัวขวัญ (ประชานิเวศน์ 3) ช่วงแยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ – แยกวัดบัวขวัญ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดฝาบ่อพักเหล็กน้ำเสียบริเวณถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น – แยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์และถนนวัดบัวขวัญ (ประชานิเวศน์ 3) ช่วงแยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ – แยกวัดบัวขวัญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

งบประมาณ 167,900.- บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาซ่อมแซมชุดฝาบ่อพักเหล็กน้ำเสียบริเวณถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น - แยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์และถนนวัดบัวขวัญ (ประชานิเวศน์ 3) ช่วงแยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ - แยกวัดบัวขวัญ 372.76 Kb