ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กตะแกรงดักขยะ และเหล็กตะแกรงฝาบ่อสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา 114-44-0006

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กตะแกรงดักขยะ และเหล็กตะแกรงฝาบ่อสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา 114-44-0006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนนักการช่าง

วงเงินงบประมาฯที่ได้รับการจัดสรร 324,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กตะแกรงดักขยะ และเหล็กตะแกรงฝาบ่อสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา 114-44-0006 505.38 Kb