ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลต้นไม้ และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี๊ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาดูแลต้นไม้ และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี๊ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 2,364,000 บาท

*ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิ่งแก้ว การ์เด้น จำกัด

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาดูแลต้นไม้ และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี๊ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย 488.21 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 183.18 Kb